Meni


3 Bank
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

KoraciDa rezimiramo

1. KORAK: Definišite sa ukućanima kratkoročni cilj za štednju. Ako prihode dobijate na mesečnom nivou, iznos koji bi vam bio dovoljan za ostvarenje ovog cilja podelite sa 12 – i to je iznos koji mesečno treba da (u)štedite kako biste za godinu dana ostvarili svoj zacrtani kratkoročni cilj.

2. KORAK: Minimalno jedan ceo mesec u blokčić upisujte svaki prihod i svaki trošak vas i vaših ukućana. Na kraju meseca zbirove po stavkama upišite u tabelu Mesečni kućni budžet. Zatim oduzmite zbir svih mesečnih troškova (redovni troškovi + troškovi života) od zbira svih mesečnih prihoda da dobijete krajnje stanje, odnosno eventualni OSTATAK od kog možete da štedite.

3. KORAK: Sad pogledajte deo tabele koji se odnosi na troškove života i razmotrite koje su to stavke za koje mislite da mesečno trošite više nego što treba. Da li su to želje ili potrebe, da li ih možete smanjiti?

4. KORAK: Sada u kolonu Nakon revizije RSD kod mesečnih troškova života upišite smanjene iznose po stavkama za koje ste sami zaključili da treba da se racionalizuju u smislu udela u mesečnoj potrošnji.

5. KORAK: Ukupan zbir mesečnih prihoda, bez obzira na to da li ste ga podigli u celosti ili ste većinu ostavili na računu, odvojte (na papiru ili fizički) na tri dela: 1) za plaćanje redovnih mesečnih troškova, 2) za plaćanje troškova života i 3) na deo koji ste odredili da mesečno uštedite za cilj. Deo za plaćanje troškova života ponovo podelite na četiri dela, za svaku sedmicu po jedan, i trudite se da ne prelazite nedeljni limit.

6. KORAK: Kako biste izbegli situacije koje će poremetiti vaše planove za štednju, razmislite o tome koji su to vanredni sezonski troškovi za koje se treba pripremiti i uključite ih u kratkoročne ciljeve za štednju.

7. KORAK: Nastavite da pratite mesečnu potrošnju, prilagođavajte i menjajte svoje planove za štednju.

SREĆNO!