Meni


3 Bank
Bulevar Oslobođenja 2A
Novi Sad
Tel: 021 530 111, 530 024

 

Korak 6Upravljanje vanrednim sezonskim troškovima

Vanredni sezonski troškovi ne pojavljuju se svakog meseca, već svakih nekoliko meseci ili samo jednom godišnje. Ako znate da ćete sigurno imati ove troškove u narednih 12 meseci, uključite ih u ciljeve za štednju koje ste odredili u prvom koraku ovog vodiča, gde smo vam već i dali jedan takav primer (registracija automobila).

Razmislite o tome koji su to troškovi. Da li imaju veze s početkom školske godine, s registracijom automobila, s porezom ili osiguranjem, sezonskom obnovom garderobe za vas ili decu? Koliko vam je otprilike potrebno godišnje za ove namene? Kada dođete do okvirne sume, podelite je sa 12, za 12 meseci u godini, to jest 12 plata, i svakog meseca odvajajte tu sumu od plate i stavljajte je u poseban novčanik (ili na poseban račun u banci) kako biste bili spremni da je date kad za to dođe vreme. Ukoliko se tokom godine pojavi i neki neočekivani prihod, stavite i njega u ovaj fond, olakšaće vam dalje prikupljanje novca. Ova navika će vam pomoći da ne ulazite u minuse i ne tražite pozajmice kada ovi troškovi dođu na naplatu, već da se predviđanjem i planiranjem pripremite za taj trošak.

Tokom prve godine ubeležite svaki ovaj vanredni sezonski trošak kako biste naredne godine imali bolju predstavu o ukupnoj potrebnoj sumi na godišnjem nivou, a samim tim i bolje planirali potrošnju.